บริษัท ดิ เอนจิเนียร์ จำกัด

บริษัทดำเนินกิจการด้านการออกแบบ บริการให้คำปรึกษา ผลิต จำหน่าย และซ๋อมบำรุงเครื่องอัดรีดตะกอน Filter Press รวมทั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิคและนิวเมติคจากแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์แบบครบวงจรมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไปสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายประเภท เช่น น้ำมันปาล์ม ดินเผาเซรามิค อาหารสำเร็จรูป แป้ง น้ำตาล เคมีและอื่นๆ