THE ENGINEER  CO.,LTD. 

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ  ด้านการออกแบบ การบริการให้คำปรึกษา  การผลิตเครื่อง  จำหน่าย และซ่อมบำรุงเครื่องอัดรีดตะกอน Filter Press   Belt Press  รวมทั้งอุปกรณ์ ไฮดรอลิค และนิวแมติก แบรนด์ชั้นนำหลายยี่ห้อ แบบครบวงจร  ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป  สำหรับหลายประเภท เช่น น้ำมันปาล์ม   ดินเผา-เซรามิค  อาหารสำเร็จรูป   แป้ง   น้ำตาล   เคมีและอื่น ๆ