FILTER CLOTH

คือผ้ากรอง Polypropylene ผลิต ทอและตัดเย็บเพื่อใช้กับแผ่นกรอง FILTER PLATE ความละเอียดและรูปแบบของผ้ากรองขึ้นกับชนิดและขนาดโมเลกุลของน้ำตะกอนที่กรอง