บริษัท ดิ เอนจิเนียร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ  ด้านการออกแบบ, การบริการให้คำปรึกษา,
การผลิตเครื่อง, จำหน่าย และซ่อมบำรุงเครื่องอัดรีดตะกอน Filter Press  , Belt Press